Besøgstilbud til ældre


Besøg på modersmål har til formål at hjælpe ensomme ældre af anden etnisk baggrund end dansk. Vi etablerer par, besøgsven-besøgsvært.

Læs mere

Besøgsven


Besøgsven er en frivillig, som besøger en ensom ældre person, der på grund af sproglige og kulturelle barrierer ikke har kontakt til andre.

Læs mere

Besøgsvært


Besøgsværten i projektet er en person med etnisk baggrund som har svært ved at komme ud blandt andre, fx på grund af sproglige udfordringer.

Læs mere

Vores besøgsvenner: