Besøgsven

Dame sidder med et blad, der hedder Besøgsvenskabet

Besøgsven på modersmål er en frivillig, som besøger en ensom ældre person med etnisk minoritetsbaggrund. Man mødes regelmæssigt og taler med hende/ham på det samme sprog. Når du melder dig som besøgsven, afstemmer vi dine forventninger til den vigtige opgave, du er i gang med at påtage dig. Det gør vi for at have det bedste udgangspunkt for at matche dig med en ældre besøgsvært, der kan have brug for lige netop dig. Besøgsværten er et ældre menneske med etnisk minoritetsbaggrund, der savner en at tale og være sammen med på sit eget sprog. Måske kan I besøge nye eller kendte steder sammen, eller lave noget andet sammen uden for hjemmet. For at imødekomme den ældres behov bedst muligt, er du blevet – eller vil snart blive – matchet med et menneske, der deler sprog og kulturel baggrund med dig.

Du indgår en skriftlig aftale med Verdens Kvinder i Danmark om blandt andet tavshedspligt, og hvor du binder dig til at være besøgsven for en ældre i min. et halvt år. Projektlederen giver dig en introduktion til, hvad det indebærer at være besøgsven i Besøg på Modersmål. Du får udleveret hæftet ”Besøgsvenskabet”, som vi beder dig læse. Du vil i løbet af nogle måneder blive tilbudt at deltage i et kursus, hvor du mødes med de andre frivillige besøgsvenner, og hvor I bl.a. sammen får lejlighed til at drøfte jeres erfaringer. Projektlederen vil i begyndelsen holde kontakt med dig for at sikre, at du føler dig tryg og glad for at være besøgsven; hvis du ønsker at stoppe før tiden, skal du tale med projektlederen om dette.

Hvad skal du lave med din besøgsvært? Det er op til jer, hvad I ønsker at foretage jer sammen. Jeres samvær og aktiviteter vil afhænge af din besøgsværts fysiske tilstand og interesser. I kan tale sammen om jeres liv og interesser over en kop te eller kaffe, lytte til musik, eller måske spille et spil. Ofte udvikler relationen sig, efterhånden som I lærer hinanden at kende, og I finder ud af, hvilke fælles berøringsflader og interesser, I har. Måske får I lyst til at tage på besøg andre steder sammen, fx museum, på kirkegård, biblioteket eller andet. Dine besøg vil ofte efterhånden blive ugens højdepunkt for den ældre. Du må godt hjælpe din besøgsvært med praktiske ting som at gå på indkøb sammen, opringninger m.m. Som besøgsven må du ikke gøre noget for din besøgsvært, men meget gerne sammen med. Derfor må du ikke påtage dig hjemmeplejens opgaver som blandt andet pleje, behandling og rengøring.