Besøgstilbud til ældre

To damer står og snakker

Besøg på modersmål har til formål at hjælpe ensomme ældre af anden etnisk baggrund.

Foreningen Verdens kvinder i Danmark har udarbejdet et tilbud til ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der på grund af sproglige og kulturelle barrierer ikke har kontakt til andre i hverdagen. En af de vigtigste bestanddele i vores projekt er brugen af modersmål.

Verdens kvinder i Danmark danner et korps af frivillige, der kan række ud til ældre med etnisk minoritetsbaggrund på deres modersmål gennem en struktureret besøgsordning. Ved at bringe denne målgruppe ud af isolation forbereder vi og uddanner frivillige indvandrere til etniske besøgsvenner, der vil skabe kontakt til ensomme ældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Vi etablerer par, besøgsven-besøgsvært, hvor begge partner taler det samme sprog og har overensstemmelse i kulturelle baggrund.

Besøg på Modersmål blev startet i 2019 med økonomisk og faglig støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn (2019-2021). Direktør Christine E. Swane og studentermedhjælper Pernille Bülow Pedersen har udarbejdet en forskningsrapport, der evaluerer projektetableringen. Fra 2022 er projektet videreført med støtte fra Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune